PvG Juffen en Meesters

 ARS - Liedjesboek

wpf42ec096_1b.jpg

Juffen en meesters

Op deze website en in de map Muziek vind je liedjes, muziek en spelletjes waarmee je invulling kunt geven aan het vak muziek op de Alexander Roozendaalschool


Vanuit de Kerndoelen Speciaal Onderwijs heeft de CED-Rotterdam leerlijnen opgesteld speciaal voor het cluster 2 onderwijs. Deze leerlijnen geven basale doelen die je met je kinderen kunt nastreven bijvoorbeeld via het op deze website verzamelde materiaal.  (de leerlijnen vind je hier)


Mijn bedoeling is dat de website, via een link op het bureaublad, direct toegang geeft tot de liedjes. Je hebt dan altijd, in maximaal 4 klikken, een liedje in je oren. Er is geen reden meer om nooit te zingen.


1. De liedjes

   Op de Startpagina vind je linken naar onder-, midden-, en bovenbouw. Neem de indeling niet te streng          maar kies wat jij passend vindt voor jouw groep. Per jaar zou je zo’n 10 tot 12 liedjes moeten aanbieden.

   Op de website zie je de teksten van de liedjes en plaatjes die de tekst ondersteunen. Van bijna alle               liedjes kun je een geluidsfragment beluisteren. Vaak is er ook een karaoke-versie beschikbaar (zing zelf)


1a. Naast de liedjes voor de bouwen heb ik liedjes voor de festiviteiten toegevoegd: Verjaardagen, Kerst,

   Sint Maarten, Sinterklaas. Je zou ook nog kunnen denken aan het toevoegen van thema-pagina’s waar         liedjes van de website per thema bereikbaar zijn (bijvoorbeeld “Water” of “Dieren”).


1b. In de categorie Spelen en Bewegen vind je muziek en liedjes die gelegenheid geven tot......

     In de map muziek vind je meer informatie in het document “Beweegmuziek”. De geluidsbestanden die       bij dit stuk horen zijn als mp3 bestanden in een mapje toegevoegd


1c. Als je op zoek bent naar een liedje of wilt zien welke liedjes op de website staan kijk je in de liedindex.       De liedjes staan per groep in de volgorde waarin ze op de website staan (klikken en je bent er). In de            toekomst misschien (ook) een alfabetische index.


1d. Via de link “Leerlijnen” staan op de website de doelen van het CED.  Uitgebreidere informatie vind je in         de map MUZIEK.


1e. Een pagina met handige/leuke/ interessante links naar internet

Juni 2013,

Roel

Op de pagina “Map MUZIEK” vind je een beschrijving van de bestanden in die map op je computer en de mogelijke toepassing daarvan voor je muziekonderwijs. Ik kan me voorstellen dat je al werkend mogelijkheden ontdekt of problemen tegenkomt.

Als je wilt overleggen, advies, hulp of een oplossing wilt: r.kost@orion.nl


wp4ef9d20e.png