Kerndoelen&Leerlijnen

 ARS - Liedjesboek

De Kerndoelen Speciaal Onderwijs (Min.v.O. 2010) zijn door het CED-Rotterdam uitgewerkt o.a. voor SO cluster 2.  De Kerndoelen voor het vak muziek (75 -79) werden vertaald in 3 leerlijnen.
In de leerlijnen zijn aanpassingen gemaakt waardoor rekening wordt gehouden met de specifieke problematiek en onderwijsbehoefte van leerlingen in cluster 2. De leerlijnen kunnen voor elke school verder worden ingevuld naar de specifieke situatie.   Roel.

Leerlijn Muziek cluster 2 (CED, 2010)

Kerndoel 75:  De leerlingen leren liederen alleen en in groepsverband zingen.
                      Leerlijn: 1.1. Zingen

Kerndoel 76:  De leerlingen leren eenvoudige muziek spelen op schoolinstrumenten,
                      met en zonder hulp van notatie.
Kerndoel 77:  De leerlingen leren een muziekstukje bedenken en uitvoeren op basis
                      van een gegeven melodie, ritme of voorzin, verhaal, sfeer of stemming.
                      Leerlijn: 2.1. Muziek maken met instrumenten

Kerndoel 78:  De leerlingen verwerven enige kennis en waardering voor muzikaal
                       erfgoed uit heden en verleden
Kerndoel 79:  De leerlingen leren zelfgemaakte muziek en muziek gemaakt door anderen
                      vergelijken en er een waardering over uitspreken. Ze  leren
                      muziekinstrumenten herkennen en benoemen.
                       Leerlijn: 4.1.  Muziek luisteren

In dit document vind je de leerdoelen voor het vak muziek zoals die werden geformuleerd door
het CED-Rotterdam in 2011. De doelen staan per groep en per combinatiegroep. Je kunt ze
vanuit dit document redelijk eenvoudig naar je groeps- en/of handelingsplannen kopiëren.


                  Inhoud

                       Pagina 2  leerdoelen muziekgroep  1, 2 en 3
                      Pagina 3 leerdoelen muziek groep 4, 5 en 6
                      Pagina 4  leerdoelen muziek groep 7 en 8
                      Pagina 5 leerdoelen muziek (groep 1 en 2), (groep 3 en 4)
                      Pagina 6  leerdoelen muziek (groep 5 en 6), (groep 7 en 8)

Kerndoelen & Leerlijnen

wp4ef9d20e.png

Kerndoelen & Leerlijnen