S&B03 roodkapje

Spelen & Bewegen

wp4ef9d20e.png wpffc4efa8_1b.jpg

 ARS - Liedjesboek

roodkapje

wpae6a3a45.jpg wp884414eb.jpg wpcb3cb2a4.jpg

Zeg Roodkapje waar ga je henen, zo alleen, zo alleen?

Zeg Roodkapje waar ga je henen, zo alleen?


Ik ga naar oma koekjes brengen, in het bos, in het bos

Ik ga naar oma koekjes brengen, in het bos.


In het bos zijn de wilde dieren, in het bos, in het bos

In het bos zijn de wilde dieren, in het bos.


Ik ben niet bang voor de wilde dieren, ben niet bang, ben niet bang

Ik ben niet bang voor de wilde dieren, ben niet bang


Pas maar op daar komt de wolf, pas maar op, pas maar op

Pas maar op daar kom de wolf, pas maar op!!

wp0f201c7b.jpg wp084e3f38_1b.jpg

C

G

  C

S&B03